CARAVANSTALLING
DEVELGANS
Reglement
Definities Onder vakantiewagen wordt verstaan een caravan, een vouwwagen of een kleine aanhangwagen. Onder klant wordt verstaan diegene die een stallingsplaats huurt voor het stallen van een vakantiewagen. De verhuurder van de stalling is diegene die een stallingsplaats ter beschikking stelt. Algemene bepalingen Gasflessen in een vakantiewagen zijn ten strengste verboden, net als andere explosieve en ontvlambare spullen. Deze dienen door de klant te zijn verwijderd voordat de vakantiewagen de stalling in gaat. Vakantiewagens worden uitsluitend in en uit de stalling geplaatst door de verhuurder van de stalling. Vakantiewagens dienen uitsluitend geparkeerd te worden op de aangewezen parkeerplaats. Het is klanten niet toegestaan om zonder toestemming de stalling te betreden. Mocht de klant iets uit de vakantiewagen nodig hebben, dan is het mogelijk hiervoor een afspraak te maken. Ophalen en brengen Vakantiewagens kunnen uitsluitend op afspraak gebracht en gehaald worden gedurende openingstijden. Actuele openingstijden vindt de klant op www.develgans.nl/openingstijden.htm. Klanten die een binnen stallingsplaats hebben dienen minimaal twee dagen van te voren telefonisch door te geven dat zij hun vakantiewagen nodig hebben. Klanten die een buiten stallingsplaats hebben dienen minimaal een dag van te voren telefonisch door te geven dat zij hun vakantiewagen nodig hebben. Alle klanten dienen minimaal een dag van te voren telefonisch door te geven wanneer zij hun vakantiewagen weer in de stalling willen plaatsen. Bij het ophalen en brengen dient de klant duidelijk de volgende informatie te verstrekken: De voor- en achternaam van de klant zoals op het inschrijfformulier Het kentekennummer van de vakantiewagen zoals op het inschrijfformulier Het merk van de vakantiewagen zoals op het inschrijfformulier De datum en tijd waarop de klant de vakantiewagen wil ophalen of terugbrengen. Aansprakelijkheid Klanten zijn zelf verantwoordelijk om verzekerd te zijn tegen mogelijke schade aan hun vakantiewagen, zo ook voor schade veroorzaakt door storm, brand en andere vormen van schade door overmacht. De verhuurder van de stalling erkent geen aansprakelijkheid voor schade aan een vakantiewagen.   Prijzen Klanten kunnen een stallingsplaats huren voor een jaar tegen een prijs per strekkende meter. Klanten kunnen ook voor kortere tijd een stallingsplaats huren tegen een dagtarief. De verhuurder van de stalling behoudt het recht de prijs voor een stallingsplaats jaarlijks aan te passen. Actuele prijzen zijn te vinden op  www.develgans.nl/prijzen.htm en worden voorgaande het nieuwe stallingsjaar in de factuur aan de klant vermeld. Alle prijzen zijn inclusief btw. Stallingsperiode De ingangsdatum van een stallingsjaar begint ieder jaar op dezelfde dag van de maand als op de datum dat de klant zich inschrijft bij Caravanstalling Develgans. Heeft de klant zich ingeschreven op bijvoorbeeld 21 juni 2022 dan begint voor die klant het volgende stallingsjaar op 21 juni 2023.  Verlengen stallingsplaats Een maand voor het begin van een nieuw stallingsjaar ontvangt de klant de factuur, die voor het ingaan van het nieuwe stallingsjaar dient te zijn betaald in het geval de klant het huren van de stallingsplaats wil verlengen. Opzeggen stallingsplaats Mocht de klant de stallingsplaats willen opzeggen, dan geeft de klant dit schriftelijk of telefonisch aan voor het ingaan van het nieuwe stallingsjaar. De factuur hoeft dan als niet verzonden te worden beschouwd. Bij het tijdig opzeggen kan de klant zijn vakantiewagen op afspraak uiterlijk op de eerste dag van het ingaan van het nieuwe stallingsjaar ophalen. Wanneer de klant na het begin van het nieuwe stallingsjaar opzegt zal voor de extra dagen dat de vakantiewagen in de stalling staat, het dagtarief in rekening worden gebracht. Deze dient de klant te voldoen voordat de vakantiewagen op afspraak kan worden opgehaald. Restitutie voor het vroegtijdig opzeggen van de stallingsplaats is niet mogelijk. Betalingen Betalingen dienen vooraf te worden voldaan. Betalingswijze De klant kan betalingen voldoen door middel van bankoverschrijving of contante betaling. Betalingsachterstand Bij een betalingsachterstand van de klant zal binnen wettelijke kaders stappen worden ondernomen tot incasso. De kosten die hieruit voortvloeien zullen bij de klant in rekening worden gebracht.    Privacy Klanten zijn zich er van bewust dat er bewakingscamera's zijn voor de beveiliging van hun vakantiewagen. Klantgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit door wet verplicht is. Wijzigingen klantgegevens Wijzigingen in klantgegevens dienen niet later dan 5 weken voor het ingaan van het nieuwe stallingsjaar door de klant ingevuld te worden in een wijzigingsformulier die beschikbaar is bij de verhuurder van de stalling. Wanneer klantgegevens niet tijdig door de klant zijn aangepast, zullen er administratiekosten bij de klant in rekening worden gebracht. Wijzigingen reglement Dit reglement is onder voorbehoud en kan worden aangepast. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de verhuurder van de caravanstalling over stalling. De klant vindt het actuele reglement op www.develgans.nl/reglement.htm.
1) 2) 3) 4)
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
1 1.1 1.2 1.3
2 2.1 2.2 2.3 2.4
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
14 14.1 14.2 14.3
13 13.1 13.2
12 12.1 12.2
11 11.1 11.2
10 10.1
9 9.1
8 8.1 8.2 8.3 8.4
7 7.1
6 6.1
4 4.1 4.2
Adres Lindeweg 90 3334 LA Zwijndrecht Zuid-Holland Telefoonnummer 078 - 6 77 25 89 Meer informatie
Bel ons op om een afspraak te maken voor het halen en brengen van uw vakantiewagen.
Maak een afspraak
Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 19:00 uur Zaterdag 08:30 uur - 13:00 uur